CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU PŁYNNEGO

Cysterny samochodowe
Cysterny kolejowe
Skład podatkowy
Rozlewnia gazu
24H SERWIS TECHNICZNY
Gaz w butlach
AUTOGAZ
GAZ PŁYNNY ZBIORNIKOWY

Oferta

InterGas jest firmą o charakterze lokalnym. Jej obszar działania obejmuje część Euroregionu Pomerania, w centrum którego znajduje się miasto Szczecin oraz baza firmy INTERGAS.

Intergas, jako profesjonalny dostawca LPG gwarantuje pełen zakres usług związanych z korzystaniem z tych produktów. Naszym klientom oferujemy bezpieczeństwo, wysokiej jakości produkt, solidny serwis, niezależność i wygodę.

Zakres usług

 • projekt
 • najem zbiornika
 • wykonanie instalacji zewn. i wewn.
 • uruchomienie i automatyka
 • serwis eksploatacyjny

Autogaz
Dostawy do klienta cysternami samochodowymi - propan-butan.
GAZ PŁYNNY ZBIORNIKOWY
Dostawy do klienta cysternami samochodowymi - propan oraz propan-butan.
GAZ W BUTLACH
Dostawy gazu w butlach 11 kg i 33 kg w dwóch podstawowych asortymentach: propan oraz propan-butan.

Korzyści

Jakość
normy:
PN-EN 589, PN-EN 456, PN-EN 512
SZYBKOŚĆ DOSTAWY
(własna rozlewnia i własny transport)
ATRAKCYJNA CENA I ELASTYCZNE UMOWY
Współpraca

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie INTERGAS sp. z o.o.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie INTERGAS Sp. z o.o. w Szczecinie, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółki. Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych takich jak zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
 • Projekt Nr RPZP.02.10.00-32-A010/16-00
 • Planowane efekty: zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW
 • Szacunkowy uzysk roczny energii elektrycznej: 38,27 MWh/rok
 • Szacunkowy roczny spadek emisji CO2 do atmosfery: 31,07 t/rok
 • Wartość projektu : 256 380 ,00 zł (netto)
 • Wkład FE : 217 923,00 zł